shopup.com

0003564040

ดูบทความประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

หมวดหมู่: ข่าวสมัครงาน

14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 172 ครั้ง

Engine by shopup.com